• HOTLINE MIỀN BẮC: 0966553866
  • |
  • HOTLINE MIỀN NAM: 0983209712
  • HOTLINE MIỀN BẮC: 0966553866
  • |
  • HOTLINE BẢO TRÌ THANG MÁY: 0966447820

LAM CHẮN NẮNG PHƯƠNG NGANG

  • Lam chắn nắng phương ngang được coi là hệ thống chắn nắng tiêu chuẩn. Hệ thường được lắp đặt cùng với hệ mặt dựng bao quanh các tấm bê tông.

  • Điều này vừa giúp chắn nắng cho tầng dưới, lại vừa che đi phần thô của các tấm bê tông.