Nhà máy kính Glaco

Dây truyền sản xuất kính tôi
Chuyên xử lí các loại kính trắng trong, kính đăc biệt, kính phủ, kính phản quang, kính low-E…
Khổ kính: 2440mm x 6500mm
Công suất: 50.000m2/năm

Dây chuyền sản xuất kính hộp (Double-Glazing units)
Dây chuyền nhập khẩu từ châu Âu, đạt tiêu chuẩn ASTM E2190
Khổ kính: 1800mm x 2600mm
Công suất: 60.000m2/năm